Integraal Kindcentrum


Missie

In IKC Vossepark ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.

Kernwaarden

Ontwikkelen en ervaren
Het programma is gericht op ontwikkelen en ervaren. Een dag is ingedeeld rondom activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van alle partners van het IKC (primair en secundair). Een bewust aanbod dat gericht is op jezelf (blijven) ontwikkelen is hierin een belangrijke voorwaarde. Gezondheid, bewegen, muziek en cultuur zorgen voor een rijk aanbod waarin je steeds nieuwe ervaringen opdoet.

Verantwoordelijke wereldburgers
Iedereen doet er toe bij IKC Vossepark. Je maakt onderdeel uit van een geheel waarin een fijne sfeer hangt en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en voor elkaar. Het IKC is een prettige plek om te zijn wie je bent. Waar je wordt uitgedaagd om steeds een stapje verder te gaan.

Gezonde levensstijl
Op het IKC Vossepark staat iedereen stil bij een gezonde levensstijl. Gezond eten en bewegen is als vanzelfsprekend opgenomen in het dagprogramma. Kinderen op het IKC zijn zich bewust van het belang van goede voeding en voldoende beweging.

Eigentijds en toekomstbewust
IKC Vossepark is eigentijds en toekomstbewust. Loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen en durft risico’s te nemen door de oude los te laten en een vernieuwende weg in te slaan, zonder daarbij oog voor kwaliteit te verliezen.