Veilige school

Wij willen graag dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin sprake is vansociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Ieder kind mag zijn wie het is en wordt aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Zij krijgen de kans om talenten te ontdekken en zelfvertrouwen te ontwikkelen in een veilige omgeving.

We creëren een veilige sfeer van ‘kunnen, willen en durven’. Ons team werkt nauw samen, stimuleert, en enthousiasmeert. De betrokkenheid van ouders maakt het natuurlijk compleet.