Oudercommissie kinderopvang

De ouders/verzorgers van iedere opvanglocatie worden vertegenwoordigd door een oudercommissie (OC). De oudercommissie is daarmee een belangrijke schakel in de communicatie tussen Wonderland en de ouders/verzorgers. Leden van de oudercommissie behartigen de belangen van ouders en kinderen en zij bevorderen een goede relatie met de pedagogisch medewerkers. De oudercommissie doet ook suggesties over hoe de dienstverlening verbeterd kan worden.

Via deze oudercommissies blijven de ouders goed op de hoogte van ontwikkelingen bij onze organisatie. En wij blijven goed op de hoogte van de wensen van ouders. Dat vinden we belangrijk, want we streven ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke behoeften van ouders aan te passen.

Iedere oudercommissie komt een paar keer per jaar bij elkaar om actuele zaken te bespreken en om samen met de locatiemanager de gang van zaken op de locatie te bekijken.

Adviesrecht oudercommissie

Een oudercommissie heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over;

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid),
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid,
  • de openingstijden,
  • het beleid rondom voorschoolse educatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar,
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling,
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Algemene informatie oudercommissie

Via de onderstaande links vind je meer informatie van BOinK over oudercommissies. BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.