Onderwijs

IKC Vossepark is een plek waar je je als kind ontwikkelt, avonturen beleeft en vriendschappen sluit. Een veilige omgeving waar je eigentijds onderwijs krijgt van een enthousiast team. Drie pijlers zijn hierin sturend:

Ontwikkelen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren rekenen, lezen en schrijven en besteden veel tijd aan de basisvaardigheden. We werken graag vakoverstijgend en thematisch. Zo ontstaat er meer samenhang in het onderwijsaanbod en wordt de leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker. Denk hierbij aan samenhang tussen verschillende vakken of leergebieden, tussen leerjaren en tussen school en opvang. Kinderen krijgen dan ook de ruimte om op zoek te gaan naar hun eigen interesses. We willen dat kinderen nieuwsgierig zijn én blijven.

Beleven

Ieder kind krijgt de kans om de eigen interesses te volgen en te ontdekken waar hij of zij goed in is. Ieder kind heeft kwaliteiten. Daar zijn we van overtuigd. Naast rekenen, lezen en schrijven stimuleren we de kinderen zich te ontwikkelen op kunstzinnig, motorisch, sportief of technisch gebied. Kinderen gaan op onderzoek uit, leren door te doen, werken zelfstandig, ontwikkelen nieuwe vaardigheden en verleggen interesses. Natuurbeleving, bewegen, creativiteit, ontdekken en experimenteren maken onderdeel uit van het leren en daar worden niet alleen de kinderen blij van!

Veiligheid

Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer zij zich veilig, gezien en gehoord voelen.  Wij doen er daarom alles aan om de kinderen een omgeving te bieden waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Bij ons mag je zijn, wie je bent. Vol zelfvertrouwen. 
Wij geven onze kinderen de vrijheid en het vertrouwen om de eigen wensen en behoeften te volgen en zelf beslissingen te nemen. Doordat wij duidelijke kaders stellen, leren ze ook dat niet alles in vrijheid mogelijk is. We creëren een sfeer van ‘kunnen, willen en durven’.