Verlofregeling

Wanneer een kind vier jaar geworden is mag het voor het eerst naar school. Verplicht is school dan nog niet. De meeste kinderen van vier jaar gaan echter al naar de basisschool. Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Zodra kinderen zes jaar zijn, zijn ze volledig leerplichtig. Dan moeten ze de hele week naar school.

Zoals hierboven vermeld zijn kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig. Je mag je kind niet zomaar zonder geldige reden thuis houden. Alleen om dringende reden kun je voor jouw kind vrij vragen. Een tweede vakantie of het vermijden van lange files naar het vakantieadres vallen daar niet onder. Minimaal vier weken van te voren kun je een verzoek voor vrije dagen indienen bij de school. Je bent verplicht hiervoor gebruik te maken van een speciaal formulier, dat je kunt downloaden via ons ouderportaal Schoudercom en dat ook verkrijgbaar is door contact op te nemen met de administratie. Vanuit de school krijg je schriftelijk bericht of jouw verzoek al dan niet wordt ingewilligd.

De leerrechtconsulent die aan onze school is verbonden, is dhr. W. Knol. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Holland Rijnland.

Toestemming voor verlof mag alleen door de directeur gegeven worden voor ten hoogste tien aaneensluitende dagen en niet als het gaat om de eerste twee weken van het schooljaar. Het betreft alleen dagen die vrij gegeven kunnen worden onder strikte voorwaarden. Deze kunnen zijn: verhuizing, huwelijksfeest, godsdienstverplichtingen, ziekte, overlijden en jubilea. Verlof voor vakantiedagen buiten de schoolvakanties is slechts in enkele gevallen toegestaan. Dit betreft uitsluitend die gezinnen die door werk van ouders/verzorgers in vastgestelde beroepsbranches (bijv. horeca of agrarische sector) niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunnen gaan.

De school geeft in principe geen extra werk mee aan kinderen die verlof genieten buiten de schoolvakanties.

Aanvraagformulier bijzonder verlof Aanvraagformulier vakantieverlof Aanvraagformulier godsdienst of levensovertuiging Schema beoordeling verlofaanvragen