Ouderbetrokkenheid


Speel zelf een actieve rol!

Wij willen ouders graag persoonlijk betrekken bij zowel de school als bij de kinderopvang. Je kunt als ouder op verschillende manieren een actieve rol spelen. Zet je bijvoorbeeld in als lid van de:

  • Oudercommissie - kinderopvang
  • Ouderraad - school
  • Medezeggenschapsraad (MR) - school

Wij waarderen het enorm als je met ons meedenkt.

Communicatie

De school en kinderopvang maken beide gebruik van een ouderportaal. Als ouders ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging op het moment dat jullie kind naar het IKC komt.

  • BLOS maakt gebruik van Kidsflex.
  • De school maakt gebruik van Schoudercom. Als je nog geen uitnodiging hebt gekregen voor Schoudercom, is het al wel mogelijk om de nieuwsbrieven te lezen. Op deze manier kun je vast een idee krijgen van de zaken die er op school spelen.