Kanjertraining


Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, directie en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: Vertrouwen, Rust, Wederzijds respect, Sociale redzaamheid, Ouderbetrokkenheid, Burgerschap, Gezond gedrag en Duurzaamheid.

Daarom geldt bij ons:

  • Pesten is nooit goed, dus zorg dat je aardig doet.
  • Ik, jij, hij of zij, iedereen hoort erbij.
  • Alle spullen hebben een doel, iets kapot maken is niet cool.
  • Rennen doen we op het plein, binnen moet je rustig zijn.
Sociaal- emotionele opvoeding

We spelen bewust een rol in het aanleren en aansturen van gewenst, sociaal gedrag van de kinderen op onze school en willen een grote bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele opvoeding van de kinderen. Gewenst of goed gedrag van kinderen willen we handhaven en versterken en preventie van probleemgedrag heeft de hoogste prioriteit. Wanneer een kind gedragsproblemen vertoont, pakken we dit direct aan, waardoor ernstigere problematiek kan worden voorkomen.

Kinderen worden goed gevolgd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door een leerlingvolgsysteem m.b.v. Kanvas (behorend bij de kanjertraining). In alle groepen worden lessen gegeven van de Kanjertraining.