Medezeggenschapsraad school

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeelsleden en – democratisch gekozen – ouders. De MR is op de hoogte van de begroting en beleidsplannen en heeft onder andere instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school. De MR is een sparringpartner voor de directie, maar ook een kritische toezichthouder. De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar.

Meer inhoudelijke informatie over de MR voor de ouders van onze school is beschikbaar op ons ouderplatform (o.a. het Huishoudelijke reglement IKC Vossepark).

Wil je als ouder een vergadering bijwonen, heb je bespreekpunten of vragen? Meld dit dan gerust bij de MR.

De MR bestaat uit de volgende personen
  • Voorzitter: Stefanie van Kesteren (ouder)
  • Vice-voorzitter: Saskia Alders (ouder) 
  • Secretaris: Melissa van der Lee (personeel)
  • Vice-secretaris: Maarten Holtus (personeel)
Contact

Heb je een vraag, opmerking of tip, geef dit dan door aan een personeelslid van de MR via Social Schools.