Gezonde school

Een gezonde leefstijl ondersteunt de ontwikkeling van een kind. Daarom bieden we onze leerlingen een gezonde schoolomgeving. Wij besteden aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de praktijk. Dit betekent dat de eetmomenten zo veel mogelijk bestaan uit het eten en drinken van gezonde producten.

Naast voeding is bewegen ook een aandachtspunt. Buiten de reguliere gymlessen is er ruimte om tussen of tijdens de lessen door even te bewegen. Er is een aanbod van buitenspeelgoed en tijdens de gym worden er uitdagende spellen aangeboden.

Vignet Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.