Ouderraad school

De ouderraad (OR) behartigt de belangen van de kinderen en ouders. De OR organiseert veel binnen- en buitenschoolse activiteiten, veelal in samenwerking met de leerkrachten. Denk bijvoorbeeld aan feestjes, uitstapjes en lekkere traktaties tijdens bijzondere dagen. Dit doen deze ouders met veel plezier en enthousiasme en dat vinden wij uiteraard super fijn!

De evenementen brengen vaak wel kosten met zich mee. Hiervoor vraagt de OR een vrijwillige ouderbijdrage.