Tussenschoolse opvang


Een ontspannen lunchpauze op school

Blijft je kind tussen de middag op school eten? Dan wil je zeker weten dat jouw kind het gezellig heeft en tijd krijgt om rustig te eten en te ontspannen.

De tussenschoolse opvang (TSO) op IKC Vossepark wordt verzorgd door BLOS in samenwerking met de school.

Het overblijven tussen de middag heeft een vrijwillig karakter. Je kunt ervoor kiezen om je kind(eren) tegen betaling op school te laten lunchen, maar je kunt er ook voor kiezen om jouw kind(eren) thuis te laten lunchen.

Pedagogische visie
Onze TSO wil de kinderen in hun pauze opvangen in een plezierige, vertrouwde omgeving en sfeer. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, hun verhaal kwijt kunnen en zich leuk met elkaar kunnen vermaken. Kinderen kunnen zelf hun speeltijd invullen met de materialen die aanwezig zijn en de activiteiten binnen en buiten die worden aangeboden door BLOS.

Begeleiding
De TSO wordt begeleid door 3 pedagogisch medewerkers van BLOS en een aantal vrijwilligers. Eén van de medewerkers van BLOS heeft een coördinerende functie en is het aanspreekpunt voor ouders, vrijwilligers en leerkrachten.

Tijdens de TSO worden activiteiten aangeboden.

Aanmelding en kosten
Ouders die incidenteel en / of regelmatig gebruik willen maken van TSO melden hun kind(eren) aan via ons ouderportaal Schoudercom (SCHool-OUDER-COMmunicatie), het ouderportaal van de school. De kosten voor het overblijven zijn €1,65 per keer. De kosten worden berekend op basis van het aantal keer overblijven. In de eerste week van de volgende maand sturen wij via Schoudercom een betaalverzoek voor de afgelopen maand.

Heb je vragen over het aanmelden van je kind voor de TSO of lukt het niet om je kind aan te melden, loop dan op dinsdag of vrijdag binnen bij de administratie (Martine Groen-Bun) of neem telefonisch contact op via 0252-518353.